Schneider Electric - Sähkökalusteet ja -tarvikkeet

Sähkökalusteet ja -tarvikkeet | 143 Exxact Tekniset tiedot KNX Järjestelmäkuvaus Laitteet: Järjestelmäkomponentit Tämä ryhmä sisältää tuotteet, joita järjestelmän käyttöönotto ja käyttö edellyttävät. Esimerkkejä: - teholähteet, jotka syöttävät laitteisiin väyläjännitettä - linja-/alueyhdistimet, jotka liittävät väylän osat yhteen - rajapinnat, joita käytetään ohjelmoinnissa sekä kun KNX integroidaan toisten järjestelmien kanssa. Anturit Anturit rekisteröivät tiedot, jotka muuntuvat väylässä datasanomiksi. Esimerkkejä antureista ovat painikkeet, liiketunnistimet ja sääasemat. Yleensä antureille riittää kytkentä väylään (29 V DC), mutta jotkin anturit tarvitsevat apujännitettä. Toimilaitteet Toimilaitteet kuuntelevat väylän datasanomia ja muuntavat ne tapahtumiksi. Toimilaitteet voivat esimerkiksi sytyttää/sammuttaa/himmentää valaisinryhmän, nostaa/laskea lämpötilaa tai avata/sulkea markiisin. Toimilaitteet tarvitsevat tietojen vastaanottoon kytkennän väylään ja kuormituksen säätelyyn yleensä 230 V. Topologia KNX-järjestelmä jakautuu hierarkkiseksi rakenteeksi, jossa linja on pienin osa. Yhdessä linjassa voi olla enintään 64 laitetta (L), ja se tarvitsee teholähteen (TL). Järjestelmän rakentamiseen käytetään linjayhdistimiä (LY). Yhteen voidaan kytkeä yhteensä 15 linjaa, jolloin niihin voidaan liittää jopa noin 1 000 laitetta. Kun useita linjoja kytketään yhteen, syntyy alue. Jos tarvitaan suurempi järjestelmä, useita alueita voidaan kytkeä yhteen alueyhdistimillä (AY). Alueiden enimmäismäärä on 15. Jos kaikkia linjoja käytetään tällöin kaikilla alueilla ja alueita on 15, KNX-järjestelmään voidaan kytkeä noin 15 000 laitetta. AY: Alueyhdistin LY: Linjayhdistin L: Laite TL: Teholähde AY 1 TL LY 1 TL L 1 TL LY 15 L 1 L 63 Linja 15 Linja 1 Päälinja Alue 1 Runkolinja TL L 63 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Alue 5 Alue 6 Alue 7 Alue 8 Alue 9 Alue 10 Alue 11 Alue 12 Alue 13 Alue 14 Alue 15 Lyhyt kuvaus KNX yhdistää kiinteistön tekniset toiminnot, kuten valaistuksen, lämmityksen/jäähdytyksen, lmanvaihdon, hälytykset/valvonnan ja aurinkosuojan, samaan järjestel- mään. Se on avoin, sähköalaa varten kehitetty standardoitu järjestelmä. Kaikki KNX- ja EIB-sertifioidut tuotteet ovat yhteensopivia, ja niitä voidaan yhdistellä valmistajasta riippumatta. KNX-järjestelmän ansiosta ohjaus- ja signaalikaapelien tarve vähenee. Useita toimintoja voidaan lisätä ja muuttaa puuttumatta juuri lainkaan kiinteään asennukseen. Suunnittelu helpottuu, kun kiinteistössä tarvittavat toiminnot voidaan lisätä myöhäisessä vaiheessa helposti ilman kalliita aukotuksia ja vahingoittamatta palotiivisteitä. Monitoimiset tuotteet vähentävät erillisten kojeiden määrää ja lyhentävät asennusaikaa. KNX-järjestelmiä käytetään kohteissa, joissa erilaisten toimintojen integrointi on tärkeää, esimerkiksi kont- toreissa, kouluissa, kirkoissa, teollisuuskiinteistöissä ja julkisissa tiloissa. KNX-järjestelmiä käytetään myös yksityisasunnoissa, joissa toimivuus ja muotoiluasiat ovat tärkeitä. Standardi KNX on kansainvälinen standardi (ISO/IEC 14543-3) ja eurooppalainen standardi (EN 50090), joka on kehitetty sähköalalla uusia rakennuksia varten. KNX on ensisi- jaisesti asennettavien tuotteiden välinen viestintästan- dardi, joten tekniikkaan integroitaville alueille ei ole rajoi- tuksia. Kaikki KNX-merkityt tuotteet ovat yhteensopivia valmistajasta riippumatta. Standardi on tulevaisuutta varten suunniteltu, valmistajasta riippumaton järjestel- mä, jota kehitetään jatkuvasti. Missä KNX-järjestelmiä käytetään? Suurin osa KNX-asennuksista suoritetaan tällä hetkellä kaupallisella sektorilla ja julkisen sektorin omistamissa kiinteistöissä, joissa painottuvat energiatehokkuus, helppous ja hallittavuus. Tekniikka on kuitenkin yleistynyt nopeasti myös asuntomarkkinoilla ennen muuta siksi, että käytön helppoutta lisääville ja energiaa säästäville toiminnoille on kysyntää. Toisena tärkeänä syynä on kasvava kiinnostus design- tuotteita kohtaan. Järjestelmän rakenne KNX perustuu kolmeen eri tuoteryhmään, jotka muodos- tavat KNX-järjestelmän. Toimiva järjestelmä edellyttää vähintään yhtä tuotetta kustakin tuoteryhmästä. Niitä kutsutaan järjestelmä-komponenteiksi, antureiksi ja toimilaitteiksi. Kaikki tuotteet kytketään kaksijohtimiseen väyläjohtoon, jolla on kaksi tehtävää: se ylläpitää tuotteiden jännitettä (29VDC) ja välittää niiden välisiä datasanomia. Useimmat anturit kytketään pelkästään väylään, kun taas toimilaitteet vaativat pääsääntöisesti 230V:n jännitteen. Kaikkia väylään kytkettäviä tuotteita kutsutaan väylälaitteiksi riippumatta siitä, ovatko ne järjes-telmätuotteita, antureita vai toimilaitteita.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxODE=