Schneider Electric - Sähkökalusteet ja -tarvikkeet

124 | Sähkökalusteet ja -tarvikkeet Exxact Tekniset tiedot P121536 Termostaatit L N Ulkoinen ohjaus (esim. KNX) Huone- termostaatti Vakiokytkentä huonetermostaatti Vakiokytkentä lattia/yhdistelmätermostaatti L IN N OUT L OUT N IN Lattia- tai yhdistelmä- termostaatti L IN N OUT L OUT N IN T Termostaattien kytkentäkaavioita Viikko-ohjelmoitava termostaatti WTH-16 Viikko-ohjelmoitava termostaatti säästää energiaa vähentämällä automaattisesti lämmitystä silloin, kun lämmöntarve on pienempi. Mikäli tällaiset termostaatit olisivat vaikeita käyttää, niiden hyvät ominaisuudet jäisivät hyödyntämättä. Schneider Electric on siksi panostanut helppokäyttöisyyteen. Valintapainike Valintapainiketta lyhyesti paina- malla siirrytään valitsemaan läm- mitystila. Termostaatissa on neljä vaihtoehtoista tilaa: automaattitila, mukavuustila, säästötila ja pakkas- suojaustila. Valintapainiketta pitkään painamal- la siirrytään viikko-ohjelma asetta- miseen. Viiko-ohjelma on aikataulu, jonka mukaan lämmitys toimii sääs- tö- ja mukavuustiloissa. Näyttö Vakionäytössä näkyy kolme erilais- ta ikkunaa vuorotellen 10 sekunnin ajan: mitattu lämpötila, lämmitys- tuntien määrä (jota voidaan hyö- dyntää termostaatin energiankäy- tön seurannassa) sekä lämmitystila. Siirtymispainikkeet Siirtymispainikkeilla voidaan säätää lämpötilan ohjearvoa 0,5°C aske- lin. Kun molempia siirtymispainik- keita painetaan samanaikaisesti, päästään muuttamaan termostaa- tin asetuksia. Eräät asetukset (ku- ten lämmityksen ylä- ja alarajat) on suojattu tahattomalta muuttamiselta PIN-koodilla. Valintapainike Virtakytkin Näyttö Siirtymis- painikkeet 09:01 1/4 1 2/4 cal max min max min 3/4 NO/NC 10k 4/4 A B C D 09:01 .0 °C 2 1 09:01 09:01 A B C 1 5 h 09:01 .5 °C 2 1 1 2 3 4 5 6 7 00:00 A B C Huomautus käyttörajoituksista 1.1.2018 alkaen EU:n 1.1.2018 voimaan astuneen asetuksen 2015/1186 mukaan sähkölämmitystä ohjaavissa termostaateissa on pakollisena ominaisuutena oltava viikkokelloajastin sekä etäohjaus, eli käytännössä ohjausmahdolli- suus esim. kotona/poissa -kytkimellä. Termostaatteja, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia voidaan käyttää vain, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: • Termostaatilla ohjataan vesikiertoista lattialämmitystä. • Termostaatin pudotus on kytketty älykkääseen ohjaukseen, esimerkiksi KNX. • Lämmitystä käytetään sulanapito- tai kuivatustarkoituksessa tai eläinsuojissa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxODE=